Een overzicht van onze diensten

Corrosie

 • Advies op het gebied van corrosieschades en corrosiebescherming
 • Risico-analyses voor corrosieschades
 • Toegepast onderzoek aan methodes voor corrosiebescherming
 • Vaststellen van de oorzaak van corrosieschades in sprinklersystemen
 • Beoordelen van systemen en plannen voor kathodische bescherming
 • Elektrochemische metingen voor onderzoek van corrosieprocessen
 • Blootstellingstesten van materialen in:
  – (stromend) natuurlijk zeewater
  – C4 atmosferische omgeving
  – CO2 en chemische milieus
  – Diepzee condities (hoge druk)

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van corrosie, neem dan contact met ons op.

Schadeonderzoek & Materiaalkeuze

 • Advies over geschikte materialen voor specifieke toepassingen
 • Vaststellen van de oorzaak van materiaalschades
 • Microscopisch onderzoek naar de samenstelling en microstructuur van metalen
 • Elektrochemische metingen voor materiaalbestendigheid in verschillende milieus
 • 3-D microscopie voor het karakteriseren van de oppervlaktegesteldheid van materialen
 • Beoordelen en onderzoeken van metaalspecificaties en certificaten
 • Advies over inkoop en bestelspecificaties van metalen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van materialen, neem dan contact met ons op.

Beschermende coatings

 • Blootstellingstesten in maritieme (C4) omgeving
 • Immersietesten in stromend natuurlijk zeewater
 • Coatinginspecties aan gebouwen, schepen, pijpleidingen en infrastructuur
 • Vaststellen van de oorzaak van coatingschades
 • Advies over coatingkeuze en applicatie-aspecten van coatings
 • Elektrochemische metingen (EIS) om de beschermende eigenschappen van coatings op objecten in het veld vast te stellen
 • Beoordelen van coatingspecificaties en inspectie- en testplannen (ITP)
 • Kathodische delaminatie testen in natuurlijk zeewater
 • Coating testen voor G-9 goedkeuring (IMO/GESAMP) van ballastwater behandelingssystemen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van coatings, neem dan contact met ons op.

Antifouling

 • Werkzaamheidstesten van antifouling coatings in vlottesten volgens ECHA richtlijnen
 • Erosiemetingen van self-polishing antifouling coatings in natuurlijk zeewater
 • Advies over toelatingsaspecten van antifoulingproducten
 • Toegepast onderzoek aan alternatieve technieken voor antifouling
 • Meten van de wrijvingsweerstand van scheepscoatings met en zonder biologische aangroei
 • Onderzoek naar de werkzaamheid van antifouling coatings na blootstelling aan een gesimuleerd vaarpatroon van een schip
 • Inspecties aan de scheepshuid om aangroei en coatingconditie vast te stellen
 • Toezicht bij duikinspecties gericht op coatingschades en aangroeiconditie
 • Vaststellen van de oorzaak van coatingschades op de scheepshuid
 • Advies over brandstofbesparend romponderhoud van schepen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van antifouling, neem dan contact met ons op.

Microbiologische corrosie (MIC)

 • Vaststellen van de oorzaak van materiaalschades door MIC
 • MIC risico-analyse van materialen en constructies die aan immersie of een grondmilieu zijn blootgesteld
 • Moleculaire technieken (q-PCR; NGS) voor diagnose en het vaststellen van de activiteit van MIC-organismen in monsters uit verschillende milieus
 • MIC risico-analyse en schadeonderzoek voor offshore wind fundaties
 • Beoordelen en opstellen van “2nd opinion” over MIC gerelateerde gegevens in schadegevallen en milieumonsters
 • MIC risico-analyse en schadeonderzoek in sprinkler installaties en brandblussystemen
 • Blootstellingstesten van metalen aan aerobe en anaerobe MIC
 • Advies over preventie en bestrijding van corrosie-gerelateerde micro-organismen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van MIC, neem dan contact met ons op.

Bodem Corrosie

 • Karakterisering van bodemcorrosiviteit en agressiviteit van de omgeving volgens DIN50929-3
 • Advies ter bescherming van constructies (deels) ingegraven in de bodem b.v. coatings, metallisatie, kathodische bescherming en levensduurvoorspelling
 • Blootstellingstests buitenshuis in 3 verschillende bodems, terwijl parameters zoals pH, textuur, redoxpotentiaal enzovoort worden gecontroleerd
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) analyse van (offshore) sedimenten
 • Karakterisering van microbiële activiteit in de bodem met behulp van microcalorimetrie
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) testen van verschillende materialen in bodem blootgesteld aan natuurlijk zeewater

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van bodem corrosie, neem dan contact met ons op.

Meer informatie over onze services?

Meer informatie over Services?

Picture of Joost van Dam

Joost van Dam

Expert Corrosion & Materials

+31 (0) 6 13 96 83 39