Een overzicht van onze diensten:

Corrosie:

 • Advies op het gebied van corrosieschades en corrosiebescherming
 • Risico-analyses voor corrosieschades
 • Toegepast onderzoek aan methodes voor corrosiebescherming
 • Vaststellen van de oorzaak van corrosieschades in sprinklersystemen
 • Beoordelen van systemen en plannen voor kathodische bescherming
 • Elektrochemische metingen voor onderzoek van corrosieprocessen
 • Blootstellingstesten van materialen in:
  – (stromend) natuurlijk zeewater
  – C4 atmosferische omgeving
  – CO2 en chemische milieus
  – Diepzee condities (hoge druk)

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van corrosie, neem dan contact met ons op.

Schadeonderzoek & Materiaalkeuze

 • Advies over geschikte materialen voor specifieke toepassingen
 • Vaststellen van de oorzaak van materiaalschades
 • Microscopisch onderzoek naar de samenstelling en microstructuur van metalen
 • Elektrochemische metingen voor materiaalbestendigheid in verschillende milieus
 • 3-D microscopie voor het karakteriseren van de oppervlaktegesteldheid van materialen
 • Beoordelen en onderzoeken van metaalspecificaties en certificaten
 • Advies over inkoop en bestelspecificaties van metalen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van materialen, neem dan contact met ons op.

Beschermende coatings:

 • Blootstellingstesten in maritieme (C4) omgeving
 • Immersietesten in stromend natuurlijk zeewater
 • Coatinginspecties aan gebouwen, schepen, pijpleidingen en infrastructuur
 • Vaststellen van de oorzaak van coatingschades
 • Advies over coatingkeuze en applicatie-aspecten van coatings
 • Elektrochemische metingen (EIS) om de beschermende eigenschappen van coatings op objecten in het veld vast te stellen
 • Beoordelen van coatingspecificaties en inspectie- en testplannen (ITP)
 • Kathodische delaminatie testen in natuurlijk zeewater
 • Coating testen voor G-9 goedkeuring (IMO/GESAMP) van ballastwater behandelingssystemen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van coatings, neem dan contact met ons op.

Antifouling:

 • Werkzaamheidstesten van antifouling coatings in vlottesten volgens ECHA richtlijnen
 • Erosiemetingen van self-polishing antifouling coatings in natuurlijk zeewater
 • Advies over toelatingsaspecten van antifoulingproducten
 • Toegepast onderzoek aan alternatieve technieken voor antifouling
 • Meten van de wrijvingsweerstand van scheepscoatings met en zonder biologische aangroei
 • Onderzoek naar de werkzaamheid van antifouling coatings na blootstelling aan een gesimuleerd vaarpatroon van een schip
 • Inspecties aan de scheepshuid om aangroei en coatingconditie vast te stellen
 • Toezicht bij duikinspecties gericht op coatingschades en aangroeiconditie
 • Vaststellen van de oorzaak van coatingschades op de scheepshuid
 • Advies over brandstofbesparend romponderhoud van schepen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van antifouling, neem dan contact met ons op.

Microbiologische corrosie (MIC):

 • Vaststellen van de oorzaak van materiaalschades door MIC
 • MIC risico-analyse van materialen en constructies die aan immersie of een grondmilieu zijn blootgesteld
 • Moleculaire technieken (q-PCR; NGS) voor diagnose en het vaststellen van de activiteit van MIC-organismen in monsters uit verschillende milieus
 • MIC risico-analyse en schadeonderzoek voor offshore wind fundaties
 • Beoordelen en opstellen van “2nd opinion” over MIC gerelateerde gegevens in schadegevallen en milieumonsters
 • MIC risico-analyse en schadeonderzoek in sprinkler installaties en brandblussystemen
 • Blootstellingstesten van metalen aan aerobe en anaerobe MIC
 • Advies over preventie en bestrijding van corrosie-gerelateerde micro-organismen

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van MIC, neem dan contact met ons op.

Bodem Corrosie:

 • Karakterisering van bodemcorrosiviteit en agressiviteit van de omgeving volgens DIN50929-3
 • Advies ter bescherming van constructies (deels) ingegraven in de bodem b.v. coatings, metallisatie, kathodische bescherming en levensduurvoorspelling
 • Blootstellingstests buitenshuis in 3 verschillende bodems, terwijl parameters zoals pH, textuur, redoxpotentiaal enzovoort worden gecontroleerd
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) analyse van (offshore) sedimenten
 • Karakterisering van microbiële activiteit in de bodem met behulp van microcalorimetrie
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) testen van verschillende materialen in bodem blootgesteld aan natuurlijk zeewater

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van bodem corrosie, neem dan contact met ons op.

Meer informatie over onze services?

Laatste nieuws