Microbiologisch beïnvloede corrosie

Microbiologisch beïnvloede corrosie, ook wel MIC genoemd, is een extreem snelle vorm van plaatselijke corrosie ontstaan door micro-organismen. MIC is een bekend fenomeen in verschillende industrieën waarbij metaal (op zijn minst tijdelijk) in contact is geweest met niet steriel water. 

In de maritieme en offshore omgeving komst MIC geregeld voor als gevolg van de combinatie tussen zeewater en de actieve rol van micro-organismen in zee. 

MIC diagnose

Het vaststellen van biocorrosie gaat om het verzamelen van de juiste gegevens. MIC is het gevolg van een complex aantal interacties tussen micro-organismen, de omgeving en het materiaal. Een diagnose moet zorgvuldig worden gedocumenteerd op een ‘case-by-case’ basis door gebruik te maken van:

  • MIC-gerelateerde materiële ‘failure’ analyses
  • Chemische analyses
  • Microbiologische analyses

De kans op een foutieve interpretatie is groter wanneer een van bovenstaande analyses niet wordt meegenomen. Bij ENDURES combineren wij alle beschikbare tools om een zo’n uitgebreid (allesomvattend) onderzoek uit te kunnen voeren. 

Visueel en microscopisch ‘failure’ onderzoek

Een fysieke relatie tussen het beschadigde materiaal en micro-organismen is de sleutel tot een juiste vaststelling van MIC. In enkele gevallen kan schade aan de oppervlakte van het materiaal wijzen op MIC. Dit kan dus een belangrijke indicator zijn tijdens het onderzoeksproces.

Het laboratorium van ENDURES beschikt over verschillende microscopen waaronder stereo, fluorescerende en ‘scanning electron’ microscopen.

Micro-bacteriële op groei gebaseerde opsporingsmethodes

In veel omstandigheden zijn ‘op groei gebaseerde methoden’ een goede indicator van potentiële corrosieve micro-bacteriële activiteit. Ons laboratorium is volledig uitgerust met alle benodigdheden om de groei van MIC-gerelateerde organismen te reproduceren. Voorbeelden hiervan zijn:

SFB – slijmvormende bacteriën
APB – zuur-producerende bacteriën
IO/IRB – ijzer-oxiderende en reducerende bacteriën
SOB – zwavel – oxyderende bacteriën
SRB – sulfaat – reducerende bacteriën
MnO – mangaan – oxiderende bacteriën
en diverse andere MIC-gerelateerde microbiële groepen zoals nitraat-reducerende bacteriën.

Vorige slide
Volgende slide

Meer informatie over MIC onderzoek?

Wilt u meer weten over uitvoeren van microbiologische analyses? Of bent u op zoek naar advies omtrent MIC corrosie? 

Moleculaire onderzoeksmethodes naar Microbieel Beïnvloede Corrosie 

Naast traditionele technieken op basis van kweekmethoden heeft ENDURES ook geavanceerde moleculaire technieken in huis voor analyse en diagnose van MIC. Moleculaire technieken hebben het grote voordeel dat ze ook bruikbaar zijn voor micro-organismen die zich niet laten kweken.

Voor analyses op DNA-niveau maken we gebruik van kwantitatieve polymerase-kettingreactie technologie (qPCR). Daarmee kunnen we voor verschillende corrosie-relevante micro-organismen de corrosieve activiteit vaststellen en kwantificeren. Via samenwerking met onze partners hebben we tevens toegang tot de nieuwste technologie van Next Generation Sequencing (NGS), die naast een breder vooral ook een specifieker inzicht geeft in de MIC-populatie en activiteit daarvan.

De belangrijkste voordelen van moleculaire technieken zijn:

Snelheid: Uren in plaats van dagen bij kweekmethoden;
A-selectief: In de analyse worden alle organismen meegenomen. Er bestaat geen selectie-druk op organismen die niet kweekbaar zijn of weggeconcurreerd worden door andere organismen;
Zeer goed bruikbaar voor organismen die (alleen) onder extreme condities (hoge/ lage temperatuur; hoge druk) kunnen of willen groeien en veelal niet kweekbaar zijn.

Bestrijding van MIC

Zodra er met een redelijke zekerheid is vastgesteld dat het corrosie probleem te maken heeft met micro-organismen, kan ENDURES adviseren over de beste mogelijkheden van bestrijding:

  • Advies over het gebruik en testen van antimicrobiële middelen
  • Toepassing van inhibitoren
  • Advies over het ontwerp en beschermende maatregelen voor de gehele installatie.
  • Indien gewenst kan de gevoeligheid van relevante organismen geïsoleerd uit de probleemsituatie voor specifieke antimicrobiële middelen onderzocht worden.

Onze aanbevelingen houden uiteraard rekening met de haalbaarheid in de specifieke situaties van onze klanten.

Bij een gekozen bestrijdingsmethode voor het MIC-probleem kan ENDURES u helpen met het bewaken van de effectiviteit van de behandeling bijvoorbeeld met advies over het meten van relevante parameters in de installatie en door het toepassen van corrosie-coupons waarmee het verloop van het proces kan worden gevolgd en geanalyseerd.

MIC onder extreme condities

Als gevolg van klimaatverandering en van schaarser wordende grondstoffen is de (maritieme) industrie de afgelopen jaren meer activiteiten gaan ontwikkelen in arctische gebieden en in de diepzee. Technologie en materialen daarvoor dienen bestand te zijn tegen de (extreme) blootstellingscondities in milieus met (zeer) lage temperatuur, hoge druk en soms agressieve chemische stoffen. Micro-organismen komen onder allerlei extreme condities voor en beschikken over een zeer groot aanpassingsvermogen; dus bestaat de kans dat bijvoorbeeld MIC ook of juist onder dergelijke omstandigheden een factor van belang kan zijn. Endures kan gericht onderzoek doen naar de gevoeligheid van materialen voor corrosie onder dergelijke omstandigheden en op grond daarvan advies geven over juiste materiaalspecificaties en bestendigheid van materialen.

Meer informatie over deze testen?

Meer informatie over Microbiologisch beïnvloede corrosie?

Picture of Nanni Noël-Hermes

Nanni Noël-Hermes

Expert Microbiologische Corrosie

+31 (0) 6 46 84 72 96