Antifouling

Biofouling is de Engelse term die gebruikt wordt  voor biologische aangroei die zich kan vestigen op de onderwaterromp van boten en andxere ondergedompelde constructies. Voor schepen betekent dit dat het oppervlak van de romp verruwt en als gevolg daarvan zal de weerstand van het schip tijdens varen toenemen. Het schip zal dan langzamer varen (en dus later aankomen) of meer brandstof nodig hebben om de gewenste snelheid (en aankomsttijd) te halen. Meer brandstofverbruik betekent ook een hogere uitstoot van broeikasgassen. 

Antifouling

Antifouling is de algemene term die gebruikt wordt voor uiteenlopende technieken die aangroei kunnen voorkomen of verminderen. Zo zijn er zijn verschillende soorten antifouling-verven die op de romp van het schip kunnen worden aangebracht; sommige speciaal voor pleziervaartuigen, andere alleen voor de zeevaart. Ook bekend zijn fysische technieken, bijvoorbeeld op basis van ultrageluid of ultraviolet licht, een aantal daarvan zijn nog in ontwikkeling.

Voor de grote, commerciële scheepvaart leveren verfproducenten verschillende producten voor schepen met een verschillend operationeel profiel: zo zijn er speciale verven voor schepen die heel actief zijn (veel varen, vaak op hogere snelheid) en voor schepen die maar weinig en/of bij lage snelheid varen.

Huidige antifouling-verven zijn vaak op één van de twee volgende werkingsmechanismen gebaseerd:

 1. Voorkómen dat aangroei-organismen zich op het coatingoppervlak vestigen
 2. Tegengaan dat aangroei zich sterk aan het coatingoppervlak kan hechten.

Biofouling & Antifouling

Voorkómen van aangroei kan worden bereikt door de werking van giftige stoffen (biociden) die langzaam vrijkomen uit de verf. Deze stoffen doden de (larven van) aangroeiorganismen als ze het gecoate oppervlak naderen en zich proberen te vestigen.

Vanwege het vrijkomen van biociden in het milieu stellen autoriteiten eisen aan de eigenschappen van deze verven. Producenten zullen door middel van voorgeschreven onderzoeksprotocollen moeten aantonen dat hun producten aan deze eisen voldoen, alleen na goedkeuring krijgt de verf een toelating en mag die worden verkocht. De toelatingseisen voor antifoulingverven zijn de afgelopen 15 jaar aangescherpt door de Europese biocidenverordening.

Meer info over antifouling?

Wilt u meer weten over uitvoeren van (de beste) testen voor de coatings van uw schip/schepen?

Naast de biocide-houdende verven zijn er ook gifvrije producten op de markt, bijvoorbeeld producten op basis van zelfklevende folies en zogenaamde  “fouling release” of “non-stick” coatings op basis van siliconen-bindmiddelen. Deze  producten hebben zodanige oppervlakte-eigenschappen dat aangroeiorganismen zich niet (goed) aan het  substraat kunnen hechten. Aangroei-organismen die zich aanvankelijk op een dergelijk oppervlak hebben gevestigd, kunnen gemakkelijk worden verwijderd als het schip met een bepaalde snelheid gaat varen. Ook kunnen dergelijk coatings gemakkelijk gereinigd worden.

Daarnaast zijn er harde inerte coatings op de markt die een zeer goede weerstand hebben tegen (regelmatige) rompreiniging. Deze coatings worden vaak gebruikt op ijsgaande schepen.

Ervaring & Expertise

Endures heeft de kennis en ervaring (> 50 jaar) in huis om bedrijven en organisaties op het gebied van antifoulingtechnologie van dienst te zijn. Afhankelijk van uw specifieke vraag leggen wij u graag de mogelijkheden uit.

Den Helder is de thuishaven van de Koninklijke  Marine, het Endures laboratorium bevindt zich in dezelfde haven. In ons laboratorium beschikken we over stromend natuurlijk zeewater waarin we allerlei  blootstellingstests kunnen uitvoeren met panelen met coatings,  met instrumentele antifoulingtechnieken maar ook met materiaalmonsters en componenten van apparatuur tot aan het formaat van kleine boxcoolers toe.

De IMO (‘International Maritime Organization’) heeft via een “Certificate of Compliance” regels opgesteld welke verven wel en niet gebruikt mogen worden op (zeegaande) schepen. Om erachter te komen welke producten wel en niet onder dit verdrag vallen, kunt u contact opnemen met Endures.

Schone Scheepvaart​

De laatste jaren wordt er in de IMO meer gesproken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart. De verwachting is dat in de nabije toekomst strengere regels zullen worden toegevoegd. Scheepseigenaren moeten emissies meten en monitoren en maatregelen nemen om emissies te verminderen. Daarnaast heeft IMO gestimuleerd om te werken aan het opstellen van een nieuwe wereldwijde standaard voor het meten van romp- en propellerprestaties.

Het belangrijkste onderdeel voor reders en exploitanten om aan de regelgeving te voldoen, is het kiezen van een goed (het beste) antifoulingsysteem voor de romp van het schip om de uitstoot te verminderen. Afhankelijk van het type vaartuig en de operationele activiteit kan dit een ander product zijn. Endures houdt de steeds veranderende regelgeving nauwlettend in de gaten, zodat we altijd op de hoogte zijn van de meest recente eisen.

experts voor onderzoek bij corrosieschade maar heeft ook de expertise in huis om met u mee te denken in productontwikkeling, ontwerp, materiaalkeuze ter voorkoming van schade, met andere woorden corrosiepreventie.

Wat is corrosie?

De meest voorkomende vorm is de elektrochemische of ook wel natte corrosie genoemd. De definitie van corrosie is:

Corrosie is een ongewenste chemische of elektrochemische aantasting van een materiaal.

of:

Corrosie is een (elektro)chemische reactie van een materiaal met zijn omgeving waardoor de eigenschappen nadelig beïnvloed worden.

Vorige slide
Volgende slide

Ervaring & Testfaciliteiten

Met meer dan 50 jaar ervaring heeft ENDURES de kennis en faciliteiten in huis om een breed scala aan testen uit te voeren, waaronder:

 • Werkzaamheidstesten van antifoulingverven in vlottesten volgens ECHA-richtlijnen
 • Erosiemetingen van zelfslijpende aangroeiwerende verven in natuurlijk zeewater
 • Onderzoek naar de werkzaamheid van antifoulingverven na blootstelling aan een gesimuleerd vaarpatroon van een schip
 • Vaststellen van de oorzaak van coatingschades op de scheepshuid
 • Toegepast onderzoek aan alternatieve antifoulingtechnieken.

Daarnaast kan ENDURES u helpen met:

 • Advies over toelatingsaspecten van antifoulingproducten
 • Advies
  over brandstof-besparend romponderhoud van schepen 
 • Advies over brandbesparend romponderhoud van schepen
 • Toezicht op duikinspecties gericht op coatingschades en aangroeicondities
Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wanneer u meer informatie wilt of andere vragen hebt op het gebied van materialen, neem dan contact met ons op.

Kosten besparen?
Antifouling verzekert
lager brandstofverbruik!

Meer informatie over antifouling?

Picture of Maria Salta

Maria Salta

Expert Fouling Control

+31 (0) 6 82 77 07 84