Schadeonderzoek & Materiaalkeuze

Schadeonderzoek omvat het systematisch onderzoeken van constructies, apparatuur, componenten, metaal (legeringen) en coatings; aangetast door corrosie, het milieu, misbruik, verkeerde toepassing van het specifieke materiaal, mechanisch defect of een combinatie daarvan. Het doel van een dergelijk onderzoek is het identificeren van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het falen en het beheren van deze factoren om herhaling te voorkomen of te minimaliseren en/of de aansprakelijkheid van het defect vast te stellen.

De oorzaak van opgetreden schade van een constructie kan op verschillende manieren worden vastgesteld:

 • Inspectie ter plaatse
 • Beoordeling van ontwerp en materiaalspecificaties
 • Onderzoek van componenten in ons laboratorium

Endures is er voor onafhankelijk technisch schadeonderzoek naar de oorzaak van falen of schade als gevolg van o.a. corrosie, industriële processen, overbelasting en vermoeiing. Een oplossing is echter niet eenduidig, iedere situatie is weer anders. Door het combineren van de vakgebieden: metaalkunde, biologie en corrosie kan Endures op een zeer nauwkeurige wijze de oorzaak en oplossing van alle corrosie-gerelateerde zaken vinden.

Onder het motto “Behandel de oorzaak, niet het symptoom”, biedt Endures duurzame oplossingen gericht op:

 • Bepalen en oplossen van de oorzaken van uw materiaal defecten. 
 • Waardevol inzicht geven in de ontwikkeling, verbetering en conservering van uw materialen, producten en apparatuur.
 • Voorkomen dat u kostbare tijd en middelen verspilt aan reserveonderdelen en onderhoud.
 • Verlagen of elimineren van verlies aan productiviteit en efficiëntie veroorzaakt door materiaal defecten.
 • Verlengen van de levensduur van uw materialen, producten, en apparatuur. 
 • Verhogen van de veiligheid van uw materieel, producten en apparatuur.
 • Verlagen van de ecologische voetafdruk en milieuschade veroorzaakt door corrosie en materiaaldegradatie.

Onze diensten voor onafhankelijk schadeonderzoek worden o.a. gebruikt door verzekeraars, ingenieursbureaus, scheepsbouwers, olie- en gas (petrochemie), overheidsinstellingen, infrastructurele sector en waterbedrijven.

Meer informatie over onze diensten?

Heeft u een schadegeval en wilt u weten wat de oorzaak is? Of wilt u meer weten over het testen van de duurzaamheid van materialen voor uw toepassing?

Materiaalselectie

Materiaal selectie is het kiezen van een materiaal dat het beste voldoet aan specifieke vereisten, bepaald door factoren zoals het beoogde gebruik, de blootgestelde omgeving en de gebruiksfrequentie.

Materiaalselectie begint met het identificeren en prioriteren van kritische ontwerpeigenschappen. Deze eigenschappen kunnen bijvoorbeeld sterkte, slijtvastheid, elasticiteit, gewicht, corrosiebestendigheid, lasbaarheid, bewerkbaarheid, geleidbaarheid, materiaalkosten etc. omvatten.

Selecteren van het juiste materiaal is essentieel voor het behalen van een maximale levensduur van uw componenten of constructies. Dankzij onze specifieke kennis op het gebied van materiaalkunde, ervaring in schadeonderzoek en onze uitgebreide mogelijkheden op het gebied van testen onder corrosieve omstandigheden, is Endures bij uitstek in staat om u te helpen bij de geschikte materiaalselectie voor uw toepassing.

Werk samen met Endures aan duurzame oplossingen door de juiste materiaalkeuze voor uw toepassing. Endures helpt u het juiste materiaal te selecteren door:

 • De ideale materiaal eigenschappen voor de toepassing van uw metalen en legeringen te helpen bepalen
 • De sleutelfactoren die bijdragen aan materiaal defecten te identificeren
 • De chemische samenstelling van uw materialen te analyseren en deze te vergelijken met productiespecificaties en -certificaten
 • De fysieke eigenschappen van uw materialen vast te stellen. (hardheid, elasticiteit, taaiheid, brosheid, etc.)
 • Corrosiegedrag van materialen testen in ons laboratorium

Juiste materialen,
betere bescherming,
lagere kosten

Schade & Aansprakelijkheid

Materiaalfalen leidt vaak tot schade aan bedrijfsmiddelen of in extreme gevallen tot persoonlijk letsel van de gebruiker. In de nasleep van een dergelijk defect wordt een onderzoek gestart om de mate van menselijke en wettelijke verantwoordelijkheid voor fout bepalen.

Als onafhankelijk en onpartijdig onderzoeksinstituut biedt Endures een breed scala aan opties wat betreft aansprakelijkheid advies. We hebben de expertise en faciliteiten in huis om de sleutelfactoren en de tijdlijn van de storing te bepalen. Een dergelijk onderzoek begint met achtergrondonderzoek, zoals het beoordelen van de fabricagecertificaten of het lezen van gerelateerde casestudy’s en literatuur. Meestal is een veldinspectie nodig, waarbij de omvang en ernst van de schade wordt gedocumenteerd en monsters kunnen worden genomen voor verdere analyse.

Deze monsters worden geanalyseerd in ons laboratorium in Den Helder met behulp van een breed scala aan testfaciliteiten en apparatuur. De gecombineerde resultaten en bevindingen worden vervolgens beoordeeld en samengevat in een officieel schaderapport.

Micro- & Macroscopische Fotografie
3D Fotografie & Microscopie
Corrosie- & Blootstellingsonderzoek
Microstructuur & Korrelgrootte Analyse
Fractografie & Breukanalyse
(Micro) Hardheidsmetingen
Previous slide
Next slide

Analysemethoden & Laboratorium

Endures beschikt over een uniek metallurgisch en corrosie laboratorium met uiteenlopende test-faciliteiten in de haven van Den Helder met directe toegang tot natuurlijk zeewater. Hier kunnen onze experts een breed scala aan experimenten en analyses uitvoeren met behulp van een groot aantal technieken en apparatuur, waaronder:

 • Elektrochemische metingen (LPR, EIS, ZRA, Potentiodynamische polarizatie)
 • Blootstellingstest in media (Stromend zeewater, zoutsproei, grond, etc.)
 • Metallografie, microstructuur en korrelgrootte-analyse
 • Fractografie, breukanalyse en bepaling van de breukmodus
 • (Micro-) hardheidsmetingen (Vickers)
 • Optische microscopie
 • 3D-microscopie
 • Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
 • Energy Dispersive X-Ray Spectroscopie (EDX)
 • Mechanische karakterisatie van materialen en las/lijmverbindingen met druk- en trekbank (zoals ASTM – D1002, D3528, D638, D3167, D412 en E8).
 • Camera-inspectie van leidingen op locatie

Meer informatie over schadeonderzoek?

Meer informatie over Schadeonderzoek & Materiaalkeuze?

Picture of Jaap Hooijmans

Jaap Hooijmans

Sr. Researcher Corrosie en Schade

+31 (0) 6 10 49 00 59