Bodemcorrosie

Bodemcorrosie is het chemische proces dat ingegraven metalen in direct contact met grond of gesteente aantast.

Een factor die bij het ontwerp van (deels) ondergrondse installaties vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de grondbodem net zo corrosief kan zijn als iedere andere omgeving en kan leiden tot ernstige gevaren voor mensen en bedrijfsmiddelen.

Bescherm uw ingegraven metalen constructies

Er zijn veel factoren die de anodische en kathodische polarisatie-eigenschappen van metalen in de bodem kunnen beïnvloeden.  Endures heeft de expertise en faciliteiten om de corrosieve eigenschappen van uw grondbodem te bepalen, zoals:

 • Porositeit / beluchting
 • Elektrische geleidbaarheid of soortelijke weerstand
 • Opgelost zoutgehalte
 • Waterretentie / vochtgehalte
 • pH / zuurgraad van de bodem

Bodemagressiviteit

Op basis van laboratoriumonderzoeken (bv. Volgens DIN50929-3 – zie tabel) kunnen we uw bodemtype en de agressiviteit van de omgeving karakteriseren voor metalen constructies die gedurende een bepaalde levensduur (deels) in de bodem wordt aangebracht. Op verzoek kunnen wij u adviseren over hoe uw constructie kan worden beschermd (bv. Coatings, metallisatie, kathodische bescherming) gedurende de geplande levensduur. Door corrosie-advies in te winnen vóórdat de constructie wordt geïnstalleerd, kunt u storingen en onderhoudskosten ná installatie voorkomen

Meer informatie over deze testen?

Wilt u meer weten over bodem corrosie of het uitvoeren van bodem blootstellingsonderzoek?

Bodem-blootstellingsonderzoek

Samen met zusterbedrijf OCAS kunnen we ook langdurige blootstellingstests aanbieden op een open lucht bodemblootstellingslocatie. Er zijn drie putten met uiteenlopende grondsoorten beschikbaar om verschillende materialen, beschermd of onbeschermd te testen; terwijl parameters zoals pH, textuur en redoxpotentiaal worden bewaakt.

Neem een kijkje op: https://www.ocas.be/cases/outdoor-soil-corrosion-site-now-available/

Blootstelling in sediment

De afgelopen jaren heeft Endures nauw samengewerkt met verschillende geo-adviesbureaus en veel ervaring opgedaan in onder andere offshore bemonsteringscampagnes, protocollen ontworpen voor passende opslag & transport van monsters en hebben we het MIC-gerelateerde laboratoriumwerk uitgevoerd.

Op verzoek kunnen we ook de effecten van verschillende beschermingstechnieken zoals coatings, metallisatie of kathodische bescherming op MIC-gevallen testen; in klantspecifieke in-situ of laboratorium opstellingen. Deze onderzoeken stellen ons in staat om het mogelijke MIC-risico te definiëren. Op basis hiervan wordt adequate bescherming geïdentificeerd om de geplande levensduur te garanderen. Tegelijkertijd kan kostbare over bescherming van uw constructie worden voorkomen.

Verder voeren we microbiologisch-beïnvloede-corrosie (MIC) onderzoeken uit in sediment. Bent u actief in geotechnisch onderzoek voor bijvoorbeeld de offshore windmarkt en zoekt u iemand die de MIC werkzaamheden kan invullen? Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Laboratorium & faciliteiten

Endures heeft een volledig uitgerust microbiologisch laboratorium in de havenstad Den Helder, waar we MIC-relevante micro-organismen (groei & DNA-gebaseerde technieken) in water of sedimenten kunnen  kwantificeren. Bovendien kunnen we deze bevindingen correleren met een mogelijk MIC-risico op basis van de metabolische activiteit en gewichtsverliesbepalingen van specifieke materialen die aan het milieu zijn blootgesteld.

De experts van Endures kunnen een breed scala aan multidisciplinaire experimenten uitvoeren onder verschillende omgevingsomstandigheden en blootstellingsregimes. Een kleine greep uit de diensten en testen die Endures u kan bieden:

 • Karakterisering van bodemcorrosiviteit en agressiviteit van het milieu volgens DIN50929-3
 • Advies voor bescherming van (gedeeltelijk) in de grond ingegraven constructies b.v. coatings, metallisatie, kathodische bescherming en voorspelling van de levensduur
 • Blootstellingstests buitenshuis in verschillende bodems terwijl parameters zoals pH, textuur, redoxpotentiaal enzovoort worden bewaakt
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) analyse van (offshore) sedimenten
 • Karakterisering van microbiële activiteit in de bodem met behulp van microcalorimetrie
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) testen van verschillende materialen in bodem blootgesteld aan natuurlijk zeewater.
Blootstelling onder constante druk
Zoutwater & mist kabinet
Kwantificatie van micro-organismen d.m.v. qPCR
DNA metingen
Anaerobe werkstation
Visualisatie van micro-organismen d.m.v. epifluorisentie microscopie
Vorige slide
Volgende slide

Meer weten over bodemcorrosie of heeft u (bodem)corrosieschade?

Meer informatie over Bodemcorrosie?

Picture of Nanni Noël-Hermes

Nanni Noël-Hermes

Expert Microbiologische Corrosie

+31 (0) 6 46 84 72 96