CORROSIE

Jaarlijkse schade als gevolg van Corrosie:

0 %
Van ons BNP
0
Totale schade in miljarden euro's

Aansprakelijkheid

Afhankelijk van de bron en het onderzoek wordt er gesteld dat we jaarlijks een schade hebben van 3% tot 4% van ons BNP door corrosie, een slordige 17 tot 18 miljard € op jaarbasis, alleen al in Nederland! Nieuwe berekeningen in de USA hebben het zelfs over 6,2% van het BNP door corrosieschade! Je zou verwachten dat het voorkomen van het ontstaan ervan hoog op de politieke agenda staat, niets is minder waar.

Corrosie en corrosieschade kan worden voorkomen door de expertise in te zetten van Endures. Endures beschikt over engineers en experts voor onderzoek bij corrosieschade maar heeft ook de expertise in huis om met u mee te denken in productontwikkeling, ontwerp, materiaalkeuze ter voorkoming van schade, met andere woorden corrosiepreventie.

Wat is corrosie?
De meest voorkomende vorm is de elektrochemische of ook wel natte corrosie genoemd. De definitie van corrosie is:

Corrosie is een ongewenste chemische of elektrochemische aantasting van een materiaal.

of:

Corrosie is een (elektro)chemische reactie van een materiaal met zijn omgeving waardoor de eigenschappen nadelig beïnvloed worden.

De natuur streeft naar evenwicht, dat wil zeggen naar een zo laag mogelijke energie toestand. Wij mensen stoppen extra energie in onze producten en de natuur doet alles aan om dit teniet te doen met corrosie(schade) tot gevolg. Dit proces is dus ongewenst en is eigenlijk het oxideren van een metaal. Bij staal noemen we dit oxideren: roesten. De oxidatie van staal bij natte corrosie geeft roest.

Corrosiepreventie

Om tot een goede preventie te komen is het noodzakelijk om het corrosie proces te begrijpen en dus de typen en vormen van corrosie. Natte Corrosie komt voor in vele verschillende vormen. Gewoonlijk worden voor metalen de navolgende vormen onderscheiden:

 • gelijkmatige aantasting of uniforme corrosie;
 • galvanische corrosie;
 • selectieve corrosie;
 • filiforme corrosie;
 • interkristallijne corrosie;
 • putcorrosie of pitting
 • spleetcorrosie;
 • spanningscorrosie;
 • erosie-corrosie;

  MIC ( Microbieel Geïnduceerde Corrosie ), in de volksmond mic corrosie.

Galvanische corrosie

Een veel voorkomende vorm van natte corrosie is galvanische corrosie. Galvanische corrosie een elektrochemisch proces waarbij het ene metaal corrodeert wanneer het in contact is met een ander metaal, er een elektrolyt aanwezig is en het potentiaal verschil tussen beide metalen gelijk of groter is dan 0,2V (afhankelijk van de geleidbaarheid en agressiviteit van het milieu). Met andere woorden het ene metaal offert zich op ten gunste van het andere metaal.

Indien het ongewenst is heet dit galvanische corrosie. Indien het gewenst is heet het Kathodische bescherming.

Enkele voor beelden van galvanische corrosie zijn:
Galvanische corrosie van aluminium en RVS in zeewater, waar het aluminium in oplossing zal gaan om het RVS te beschermen.

Voorkomen van Galvanische Corrosie
Galvanische corrosie kan beperkt voorkomen worden door o.a.:

Meer weten over corrosie of heeft u corrosieschade?

Laatste nieuws