CORROSIE

Jaarlijkse schade als gevolg van Corrosie:

0 %
Van ons BNP
0
Totale schade in miljarden euro's

Corrosie

Afhankelijk van de bron en het onderzoek wordt er gesteld dat we jaarlijks een schade hebben van 3% tot 4% van ons BNP door corrosie, een slordige 17 tot 18 miljard € op jaarbasis, alleen al in Nederland! Nieuwe berekeningen in de USA hebben het zelfs over 6,2% van het BNP door corrosieschade! Je zou verwachten dat het voorkomen van het ontstaan ervan hoog op de politieke agenda staat, niets is minder waar.

Corrosie en corrosieschade kan worden voorkomen door de expertise in te zetten van Endures. Endures beschikt over engineers en experts voor onderzoek bij corrosieschade maar heeft ook de expertise in huis om met u mee te denken in productontwikkeling, ontwerp, materiaalkeuze ter voorkoming van schade, met andere woorden corrosiepreventie.

Wat is corrosie?
De meest voorkomende vorm is de elektrochemische of ook wel natte corrosie genoemd. De definitie van corrosie is:

Corrosie is een ongewenste chemische of elektrochemische aantasting van een materiaal.

of:

Corrosie is een (elektro)chemische reactie van een materiaal met zijn omgeving waardoor de eigenschappen nadelig beïnvloed worden.

De natuur streeft naar evenwicht, dat wil zeggen naar een zo laag mogelijke energie toestand. Wij mensen stoppen extra energie in onze producten en de natuur doet alles aan om dit teniet te doen met corrosie(schade) tot gevolg. Dit proces is dus ongewenst en is eigenlijk het oxideren van een metaal. Bij staal noemen we dit oxideren: roesten. De oxidatie van staal bij natte corrosie geeft roest.

Corrosiepreventie

Om tot een goede preventie te komen is het noodzakelijk om het corrosie proces te begrijpen en dus de typen en vormen van corrosie. Natte Corrosie komt voor in vele verschillende vormen. Gewoonlijk worden voor metalen de navolgende vormen onderscheiden:

 • gelijkmatige aantasting of uniforme corrosie;
 • galvanische corrosie;
 • selectieve corrosie;
 • filiforme corrosie;
 • interkristallijne corrosie;
 • putcorrosie of pitting
 • spleetcorrosie;
 • spanningscorrosie;
 • erosie-corrosie;

  MIC ( Microbieel Geïnduceerde Corrosie ), in de volksmond mic corrosie.

Galvanische corrosie

Een veel voorkomende vorm van natte corrosie is galvanische corrosie. Galvanische corrosie een elektrochemisch proces waarbij het ene metaal corrodeert wanneer het in contact is met een ander metaal, er een elektrolyt aanwezig is en het potentiaal verschil tussen beide metalen gelijk of groter is dan 0,2V (afhankelijk van de geleidbaarheid en agressiviteit van het milieu). Met andere woorden het ene metaal offert zich op ten gunste van het andere metaal.

Indien het ongewenst is heet dit galvanische corrosie. Indien het gewenst is heet het Kathodische bescherming.

Enkele voor beelden van galvanische corrosie zijn:
Galvanische corrosie van aluminium en RVS in zeewater, waar het aluminium in oplossing zal gaan om het RVS te beschermen.

Voorkomen van Galvanische Corrosie
Galvanische corrosie kan beperkt voorkomen worden door o.a.:

Meer weten over corrosie of heeft u corrosieschade?

Laatste nieuws:

Lancering van Corrosie Modellering Database

ENDURES BV lanceert samen met de Port4Innovation projectpartners Vector en Control Union een unieke corrosie voorspellingstool. De ontwikkelde webapplicatie is in staat om corrosiegedrag op schepen te voorspellen op basis van historische data en relevante operationele omstandigheden.

Join our seminar and learn more on corrosion and material integrity in offshore and maritime environment.


Join our seminar and learn more on corrosion and material integrity in offshore and maritime environment.

Werkzaamheidstest alternatieve antifouling pleziervaart

Booteigenaren die willen overstappen naar een milieuvriendelijkere antifouling hebben een belangrijke vraag: werkt het wel? Momenteel worden op pleziervaartuigen in zoet en zout water verschillende alternatieven getest op werkzaamheid.

Endures en OCAS bundelen hun offshore en maritieme krachten

Finocas Group NV en First Dutch Innovations (FDI) BV kondigden op maandag 24 juni officieel hun joint venture aan waarin Endures gaat samenwerken met OCAS – onderzoekscentrum voor de aanwending van staal, met hoofdzetel in Zelzate (België). Lees het volledige…

Performance Tests for Antifouling Coatings

In het Mei-nummer van HANSA International Maritime Journal heeft Endures een technische publicatie uitgebracht over “Performance testen voor Antifouling Coatings”.

Drijvende zonnepanelen getest in Den Helder

Drijvende zonnepanelen kunnen voor veel energie zorgen. Tegelijkertijd hebben de panelen te maken met verschillende weersomstandigheden en ontberingen. In Den helder is onderzoeksbureau Solliance Solar Research recent een proef gestart om te testen hoe zonnepanelen de…