Case study: Waterbedrijven

Microbiële corrosie in een industrieel waterdistributiesysteem

Klant

Waterbedrijf

Project

In distributiesystemen voor industrieel water zijn vaak nog oude stalen pijpleidingen in gebruik die in de meeste gevallen niet of slecht beschermd zijn tegen corrosie. Microbiële corrosie of MIC is een specifieke vorm van sterk lokale corrosie die zeer onvoorspelbaar is zowel in plaats als in tijd. Het kan voorkomen aan de binnenzijde van leidingen in een waterdistributiesysteem, maar dan wordt het vaak pas geconstateerd nadat lekkage is opgetreden. Om de precieze oorzaak van dergelijke lekkages te achterhalen moet gericht onderzoek op een case-by-case manier worden uitgevoerd.

Resultaten

Uit het schadeonderzoek bleek duidelijk dat er inwendige corrosie in de leidingen was opgetreden in de vorm van corrosieputten die op een aantal plaatsen ook de buiswand doorboorden. De perforaties en putten waren altijd gelegen onder zogenoemde tuberkels, dit zijn gelaagde ophopingen van corrosieproducten van soms wel enkele centimeters hoog. Microscopisch onderzoek (SEM-EDX) liet zien dat bepaalde lagen in het corrosieproduct zwavel bevatten. Vlak naast de perforaties in de buis werden bacteriepopulaties gevonden waarin sulfaatreducerende bacteriën nadrukkelijk aanwezig en actief waren.

Omdat het in dit geval om aantastingen gaat die zich voordoen onder een biofilm en dikke lagen van corrosieproducten is aanbevolen om het MIC-probleem aan te pakken met een biocide met relatief lange verblijftijd in het leidingsysteem. Een dergelijk middel kan beter binnendringen in de biofilm en laag met corrosieproducten en zo zijn werking uitoefenen. Daarnaast is aanbeveling gedaan om een betrouwbaar corrosiemonitoringsysteem op te zetten waarmee tevens het effect van de biocidedoseringen in het leidingsysteem kan worden gevolgd.

Advies

Door een juiste analyse kan de oorzaak van dergelijke corrosie-gerelateerde problemen worden geconstateerd en kan gewerkt worden aan een duurzame oplossing / verbetering. 

Meer informatie over Waterbedrijven?

Joost van Dam

Joost van Dam

Expert Corrosion & Materials

+31 (0) 6 13 96 83 39