Case study: Olie & Gas

Consultancy (second opinion) voor een corrosie casus in een gasopslag tank

Klant

Een olie- en gasbedrijf

Project

Een second opinion was aangevraagd. Een evaluatie van de beschikbare data en rapporten van een corrosie casus in een gasopslag tank werd uitgevoerd om te bepalen of MIC het aanwezige corrosie mechanisme was of dat andere corrosie mechanismen betrokken waren.

Resultaten

In het voorafgaande onderzoek werden corrosie producten bemonsterd van de bodem van een tank en geanalyseerd met SEM-EDS en getest op de aanwezigheid van MIC relevante micro-organismen. Zwavel was gedetecteerd met de SEM-EDS en microbiologische analyse toonde de aanwezigheid van zwavel oxiderende bacteriën (SOB) aan met qPCR, een moleculaire techniek. Er werd geconcludeerd dat MIC het actieve corrosie mechanisme was en dat SOB in het systeem geïntroduceerd werden gedurende hydro-testing. De aanbeveling was om de tank en het hele pijpsysteem schoon te maken met een biocide om de microbiële activiteit te stoppen.

Echter, sommige stukjes van de puzzel pasten niet. Ten eerste was alleen uniforme corrosie aanwezig in de tank. Daarnaast was de tank gespoeld met stikstof, waardoor er geen zuurstof meer aanwezig was. Het is mogelijk dat de gedetecteerde zwavel oxideren bacteriën (SOB) met het water het systeem in getransporteerd waren, maar SOB hebben zuurstof nodig voor hun microbiële activiteiten. En daarnaast zou gelokaliseerde corrosie verwacht worden bij MIC. Verder was zwavel ook onderdeel van het opgeslagen butaangas in de tank en waarschijnlijk niet van microbiële oorsprong.

Aanbevelingen

Verdere behandeling van de tank is niet noodzakelijk, omdat het corrosieproces waarschijnlijk beïnvloed was door het water dat gebruikt wordt voor hydro-testing en de temperatuur verschillen tijdens het installatie proces van de tank. Nadat de aanwezige zuurstof is verbruikt zal de uniforme corrosie stoppen.

Het wordt geadviseerd de tank te inspecteren wanneer deze de volgende keer wordt geopend en schoongemaakt. Bovendien, kunnen corrosie coupons geïnstalleerd worden in de tank om de ontwikkeling van het corrosie proces te monitoren. Corrosie coupons kunnen gebruikt worden voor een combinatie aanpak van failure analyse en microbiële analyse om de corrosie mechanismen en de huidige corrosiesnelheid te bepalen. Met deze methode kan bepaald worden of corrosie relevante micro-organismen in de tank actief of inactief.

Meer informatie over Olie & Gas?

Joost van Dam

Joost van Dam

Expert Corrosion & Materials

+31 (0) 6 13 96 83 39