Case study: Maritieme infrastructuur 1

Versnelde corrosie en onverwacht wanddikteverlies van kademuren in een haven

Klant

Beheerder van haven-infrastructuur, ingenieursbureau. 

Project

Tijdens een visuele inspectie van een kademuur werden aanwijzingen gevonden dat microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) betrokken zou kunnen zijn bij zeer lokale maar sterke aantasting. Naast de gaten in de wand werden corrosieproducten gevonden, bestaande uit meerdere bruin/zwarte lagen die gemakkelijk van het oppervlak verwijderd konden worden. Onder deze corrosieproducten was het staal opvallend glimmend. Op grond van deze bevindingen werd besloten om middels een combinatie van microbiologisch onderzoek (MPN, q-PCR), corrosie-schadeonderzoek (materiaaldoorsnedes, SEM-EDX) en potentiaalmetingen de oorzaak van dit schadepatroon te achterhalen.

Resultaten

Uit de potentiaalmetingen en uit het microscopisch onderzoek bleek dat zwerfstroomcorrosie in dit geval geen rol heeft gespeeld. Het microbiologische onderzoek bevestigde de aanwezigheid en activiteit van verschillende corrosie-relevante bacteriën en uit het schadeonderzoek bleek verder dat deze organismen snelle lokale corrosie hebben veroorzaakt waardoor in de kadewand een regelmatig patroon van gaten met verschillende diameter is ontstaan.

Op basis van de onderzoeksresultaten is advies gegeven voor een strategie die MIC-aantasting van kademuren kan voorkomen en tegengaan. Een belangrijke component daarin is een betrouwbaar corrosiemonitoringsysteem.

Advies

Op basis van de onderzoeksresultaten is advies gegeven voor een strategie die MIC-aantasting van kademuren kan voorkomen en tegengaan. Een belangrijke component daarin is een betrouwbaar corrosiemonitoringsysteem.

Case study: Maritieme infrastructuur 2

Maritieme infrastructuur

Klant

Havenbedrijf in Noord-Nederland.

Project

Onderzoek van een MIC-schadegeval in een zee- / brakwater haven in Nederland. De kademuur bestond uit een oud gedeelte zonder en een nieuw gedeelte met opofferingsanodes. Doel van het onderzoek was het achterhalen van de oorzaak van de schade van de damwand in het oude gedeelte.

Hiervoor werd een uitgebreid analysepakket uitgevoerd aan de damwand:

  • coupononderzoek naar corrosieschade,
  • microbiële analyse voor corrosieve organismen,
  • chemische analyse van corrosieproducten,
  • potentiaalmetingen en
  • wanddiktemetingen

Een dergelijke aanpak zal een diagnose mogelijk maken om te concluderen of MIC de oorzaak van de waargenomen schade is. Gevolgd door aanbevelingen om het probleem te verminderen. 

Image2-300x114

Resultaten

Na inspectie van de kademuur zijn potentiaal- en wanddiktemetingen uitgevoerd. Daarnaast werden monsters van corrosieproducten genomen voor microbiële analyse en microbieel gerelateerde schadeanalyse (SEM-EDX en bepaling van vluchtige sulfiden).

De resultaten toonden aan dat corrosie gerelateerde micro-organismen vaak werden gevonden in corrosieproducten die van het oppervlak waren gekrast. Zwavel werd gevonden in corrosieproducten deze wijzen op mogelijke activiteit van SRB direct op het beschadigde oppervlak. Detectie van gasvormig sulfide uit de monsters van corrosieproducten bevestigen dit. Potentiaalmetingen toonden variabele waarden tussen -0,7 en -1,02 V vs sat Ag/AgCl. Anoden werden alleen op het nieuwe deel van de structuur geplaatst (D1). Des te meer afstand tussen de anode en de positie van de potentiaalmetingen des te hoger de gemeten potentiaal.

Langs het oudere deel van de damwand was het potentiaal niet laag genoeg. Wat resulteerde in ernstige corrosieschade en grote perforaties, terwijl het nieuwe deel voldoende werd beschermd door de opofferingsanoden.

Dit alles leidt tot de conclusie dat MIC een rol speelt bij de waargenomen schade van de kademuurstructuur en dat het gedeelte waar anodes worden geïnstalleerd, wordt beschermd tegen microbiële activiteit als het potentiaal lager is dan -0,9 V vs sat Ag/AgCl. 

Advies

Vroegtijdig microbiologisch onderzoek uitvoeren zorgt voor een aanzienlijke verbetering in corrosiebescherming

Meer informatie over Maritieme infrastructuur?

Joost van Dam

Joost van Dam

Expert Corrosion & Materials

+31 (0) 6 13 96 83 39