Case study: Andere Markten 1

Breukvlakanalyse

Klantvraag

Voor een nieuwe kas worden stalen funderingspalen deels in de grond geplaatst.

De vraag is: Hoe corrosief is de ondergrond en moet de staalconstructie worden beschermd tegen corrosie? 

Aanpak

In-situ onderzoek van grond monsters volgens DIN50929-3: 2018-0 (beoordeling van de corrosiviteit van de bodem) gericht op:

  • Bodemsamenstelling
  • Bodemweerstand
  • Watergehalte, pH, buffercapaciteit, zoutgehalte

 

Resultaten

Volgens DIN50929-3: 2018-0 worden de resultaten van de gemeten parameters vertaald naar Z-waarden. Alle Z-waarden moeten bij elkaar worden opgeteld, in dit geval resulterend in een waarde van -9. Deze waarde houdt in dat de bodem kan worden ingedeeld in bodemcategorie II, wat een agressieve bodemsoort is. 

Conclusie

De bodem ter plaatse is agressief en kan corrosie veroorzaken van de stalen funderingspalen die deels in de grond zijn ingegraven.

Aanbevelingen

De stalen funderingspalen dienen goed te worden gecoat. Het type coating en de aan te brengen laagdikte daarvan moeten worden gekozen op basis van de milieucondities in de kas. 

Case study: Andere Markten 2

Breukvlakanalyse

Klantvraag

Wat is de oorzaak van het scheuren van het gaas van de zeef?

Aanpak

Breukanalyse van de gebroken draden van de zeef. 

Breukvlak analyse m.b.v. elektronenmicroscopie

Conclusie

Draden zijn gebroken door impact vanaf de zijkant.

Advies

Door een juiste analyse kunnen dergelijke problemen in de toekomst worden voorkomen.

Meer informatie over Andere markten?

Joost van Dam

Joost van Dam

Expert Corrosion & Materials

+31 (0) 6 13 96 83 39