MIC in kademuur van haven

Klantvraag/probleem

Wat veroorzaakt de schade aan de oude delen van de kademuur?

Situatie

Op verschillende patrouillevaartuigen waren delen van de leiding direct naast een warmtewisselaar geperforeerd en lekten. Inspectie van de leidingen van alle warmtewisselaars toonde zware corrosie en gaf aan dat soortgelijke perforaties zouden kunnen optreden.

Direct naast de RVS/titanium warmtewisselaars werden thermisch verzinkte stalen buizen geperforeerd. De leidingen zijn met verschillende materialen aan de warmtewisselaars bevestigd: staal, RVS en titanium.

Methoden

Er is een uitgebreid faalanalysepakket uitgevoerd op de constructie:

  • coupononderzoek naar corrosieschade,
  • microbiële analyse voor corrosieve organismen,
  • chemische analyse van corrosieproducten,
  • Elektrisch potentiaal metingen
  • Wanddikte metingen.


Een dergelijke benadering zal een grondige diagnose en analyse mogelijk maken om te concluderen of MIC werkelijk de hoofdoorzaak is van de waargenomen schade. Hieruit kunnen ook goede aanbevelingen worden gedaan voor het mitigeren van het probleem.

Figuur 1: Overzicht beschadigde kademuur. Rode pijl toont locatie van uitgenomen coupon; rode sterren geven locaties aan voor potentiële metingen en wanddiktemetingen op verschillende diepten (A, B, C).
Figuur 2: Resultaten van de wanddiktemetingen die zijn uitgevoerd op de in figuur 1 (A, B en C) getoonde locaties.
Figuur 3: Resultaten van de potentiaalmetingen die zijn uitgevoerd op de locaties weergegeven in figuur 1 (A, B en C)

Resultaten

Na inspectie van het kademuur werden potentiaal en wanddiktemetingen uitgevoerd. Daarnaast werden monsters  van corrosieproducten genomen voor microbiële analyse en microbiële gerelateerde schade analyse (SEM-EDX en bepaling van vluchtig sulfide).

De resultaten toonden aan dat corrosiegerelateerde micro-organismen vaak werden aangetroffen in corrosieproducten die van het oppervlak waren gekrast. Zwavel werd gevonden in corrosieproducten, wat wijst op mogelijke activiteit van SRB direct op het beschadigde oppervlak, en detectie van gasvormig sulfide uit corrosieproductmonsters bevestigde dit. Potentiaal metingen toonden variabele waarden tussen -0,7 en -1,02 V versus sat Ag/AgCl. Anoden werden alleen op het nieuwe deel van de structuur (D1) geplaatst.

Langs het oudere deel was de potentiaal niet laag genoeg, met ernstige corrosieschade en grote perforaties tot gevolg, terwijl het nieuwe deel voldoende werd beschermd door de anoden. Dit alles leidt tot de conclusie dat MIC een rol speelt bij de waargenomen schade aan de kademuurstructuur en dat het deel waar de anodes zijn aangebracht beschermd zijn tegen microbiële activiteit als het potentiaal lager is dan -0,9 V vs sat Ag/AgCl.

Aanbevelingen

De oude kademuur moet worden schoongemaakt en er moeten ook anodes op de oude delen van de kademuur worden geplaatst totdat deze in de toekomst wordt vervangen. Het potentiaal moet worden bewaakt en er moet een waarde lager dan -0,9 V vs. sat Ag/AgCl aanwezig zijn om de constructie op de geïnspecteerde locatie onder de gegeven omgevingsomstandigheden te beschermen.

Benieuwd hoe Endures uw corrosie probleem oplost?

Meer informatie over MIC in kademuur van haven?

Joost van Dam

Joost van Dam

Expert Corrosion & Materials

+31 (0) 6 13 96 83 39