Sprinklersystemen

Casestudies Endures 'sprinklersystemen'

Casestudie: sprinklerleidingen in een parkeergarage

Klantvraag/probleem:

Twee lekkages in verschillende segmenten van het sprinklersysteem

Extra informatie:
Type van het systeem: droog systeem.
Materiaal: thermisch verzinkt staal (tweezijdig)

Onderzoek:

Twee leidingmonsters zijn uitgenomen en in het laboratorium nader onderzocht met behulp van:

 • Visuele inspectie
 • Microscopisch onderzoek
 • Analyse van materiaal en corrosieproducten m.b.v. SEM-EDS
 • Diktemetingen aan de zinklaag

De resultaten:

 • Komvormige putten met verschillende putdieptes
 • lichtbruine afzettingen en laagjes corrosieproducten ter plaatse van de beide lekken; goed zichtbaar dat de leiding (langdurig) nat is geweest
 • SEM-EDS: vooral ijzeroxide en zink gevonden; daarnaast kleine hoeveelheden aangetroffen van zouten en mineralen als calcium, magnesium, chloor, zwavel en silicium die normaal ook in leidingwater voorkomen.
 • Zinklaagdikte:
  1) op het onbeschadigde leidingdeel: 80 – 100 µm
  2) op het beschadigde leidingdeel: geen zinklaag aanwezig
  3) Volgens NEN-EN-ISO 1461(1999) dient een leiding met wanddikte tussen 1.5 en 3 mm, een zinklaag te bezitten van gemiddeld 55 µm dik en nergens dunner dan 45 µm.
 

Eindconclusie:

De aantasting en lekkage is veroorzaakt door zuurstofcorrosie: dat kon plaatsvinden door de permanente aanwezigheid van water tezamen met lucht in de verzinkte stalen sprinklerleiding. Aangezien het hier om een droog sprinklersysteem gaat, had het beluchte water niet (permanent) aanwezig mogen zijn.

Aanbeveling

Door langdurige aanwezigheid van water in de leidingen is er een zeer groot aantal corrosieputten ontstaan verspreid over een groot oppervlak. Al deze corrosieputten zullen op termijn tot lekkage (kunnen) leiden. Zelfs het onmiddellijk droogzetten van de installatie zal niet veel helpen om aantasting tegen te gaan omdat het proces al lang gaande is en er water aanwezig zal blijven in de laag met tuberkels en corrosieproducten. Bovendien is het staal ter plaatse van de putten niet meer beschermd door een zinklaag. Eventueel gevormde condens zal daar dus tot voortgaande corrosie leiden. Hierdoor resteert als enige oplossing van het probleem slechts vervanging van de delen van het leidingnet die putvormig zijn aangetast.