Duurzame energie

Casestudies

Casestudie: Sediment-onderzoek als onderdeel van een corrosierisico-inschatting voor een nieuw offshore windpark

Klant

Offshore windpark eigenaar, ingenieursbureau

Het project:

Bij de planning van een nieuw offshore windpark in de Noordzee wordt tegenwoordig in het kader van een corrosierisico-inschatting voor de funderingsconstructie ook rekening gehouden met microbiologische beïnvloede corrosie (MIC) als een mogelijk corrosie mechanisme.

Om vast te stellen of er ter plaatse corrosie-relevante micro-organismen in het sediment voorkomen, werd op boormonsters een volledige microbiële analyse uitgevoerd. Endures gebruikt daarvoor een combinatie van twee methoden: de MPN methode die op het kweken van bacteriën is gebaseerd en q-PCR, een moleculaire techniek waarmee de samenstelling van DNA wordt vastgesteld.

De resultaten:

In monsters van verschillende locaties in het geplande offshore windpark werden inderdaad corrosie-gerelateerde micro-organismen gevonden. Ook werd microbiële activiteit vastgesteld op verschillende dieptes in het sediment. Op basis van deze gegevens is een beoordeling opgesteld van het mogelijke corrosierisico voor de later te plaatsen metalen constructies op die locatie en is advies gegeven over maatregelen voor corrosiebescherming. Naast microbiologisch onderzoek kan Endures u ook helpen met de keuze voor een geschikt systeem voor corrosiemonitoring.

 

Monsters van verschillende locaties in het geplande offshore windpark

Advies

Vroegtijdig microbiologisch onderzoek uitvoeren zorgt voor een aanzienlijke verbetering in corrosiebescherming